ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 1751 KB ][ดาวน์โหลด:14198]
โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ (ดู:99)(วันที่:29/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขยายเวลารับซอง-ยื่นซองและเปิดซองสอบราคาจ้าง (ดู:103)(วันที่:29/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาขายเอกสารสอบราคา ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อสอ ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชิงโค (ดู:64)(วันที่:29/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาขายเอกสารสอบราคา ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวิหารพ่อจอม หมู่ที่ ๘ ตำบลชิงโค (ดู:58)(วันที่:29/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาขายเอกสารสอบราคา ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ (ดู:66)(วันที่:29/7/57)