ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 1751 KB ][ดาวน์โหลด:14174]
โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:126)(วันที่:25/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:132)(วันที่:25/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:156)(วันที่:25/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:153)(วันที่:25/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ครั้งที่2) (ดู:158)(วันที่:25/7/57)