ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 37,422 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งใหญ่ คำแนะนะเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2012 (MERS-CoV)
2 ก.ค. 58
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างวงเวียน สายสามแยกนอกนา ระหว่างหมู่ที่ 5,9
2 ก.ค. 58
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลาง
2 ก.ค. 58
64
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.เชิงแส ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
2 ก.ค. 58
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแนวคอนกรีตกันคลื่นกัดเซาะชายทะเล ม.3
2 ก.ค. 58
73
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะท้อน โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
2 ก.ค. 58
68
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนสงวน โรคหลอดเลือดสมอง
2 ก.ค. 58
56
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.58
2 ก.ค. 58
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
2 ก.ค. 58
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภาเรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
2 ก.ค. 58
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา เรื่อง ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ขององค์กา
2 ก.ค. 58
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนสงวน การรับประทานอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ
2 ก.ค. 58
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนสงวน มะเร็งปากมดลูก
2 ก.ค. 58
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนสงวน มารู้จักโรคเบาหวานกันเถอะ
2 ก.ค. 58
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ไข้เลือดออก
2 ก.ค. 58
16

»ข้อมูลทั้งหมด 37,422 รายการ