KHUANSO.GO.TH
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 71,723 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ขอเชิญผู้มีทรัพย์สินยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561
14 ธ.ค. 60
1
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
13 ธ.ค. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 15 ลบ.ม. ที่ตั้ง ชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลคูหา
13 ธ.ค. 60
81
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
13 ธ.ค. 60
75
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างขยายเขตบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์
13 ธ.ค. 60
71
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะบึงโล๊ะส้าน
13 ธ.ค. 60
81
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองแม่เรียน/ซอยไชยประภาอุทิศ พร้อมตีเส้นจราจร
13 ธ.ค. 60
69
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
13 ธ.ค. 60
33
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ชนิด 3 ล้อ ทะเบียน ศข 29 จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 60
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ 932 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รอบวันที่ 10-18 ธ.ค.2560) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ (จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)
13 ธ.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ (จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
13 ธ.ค. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 60
16

»ข้อมูลทั้งหมด 71,723 รายการ