KHUANSO.GO.TH
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,499 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ สรุปยอดการจำหน่ายตั๋วโดยสารแพขนานยนต์ ประจำเดือน มีนาคม 2561
20 เม.ย. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บาโหย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์-ควนปีแซ หมู่ 5 ตำบลบาโหย
20 เม.ย. 61
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหน้าวัดโพธิ์ - บ้านวังเขียด
20 เม.ย. 61
3
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ควนเนียง ขอบเขตวิชาความรู้ในการทดสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
20 เม.ย. 61
13
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมฟาร์มทะเลในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4
20 เม.ย. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
20 เม.ย. 61
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกลูกรัง ซอยทับทิมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 เม.ย. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน กม.19 ท่าจีนเชื่อม ซอย 2/3 บ้านกลางนา หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 เม.ย. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
20 เม.ย. 61
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นแค หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 เม.ย. 61
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561
20 เม.ย. 61
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.น้ำน้อย ประชาสัมพันธ์โครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑
20 เม.ย. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ประกาศรายงานการเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ อบต.ท่าม่วง ม.3
20 เม.ย. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ประกาศรายงานการเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคูเมือง ม.4 บ้านกระอาน
20 เม.ย. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ประกาศรายงานการเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอก ม.3 บ้านนิคมเทพา
20 เม.ย. 61
4

»ข้อมูลทั้งหมด 77,499 รายการ