ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,837 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ข่าวดี !! จากสถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่
23 ม.ค. 60
99
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ รายงานพยากรณ์อากาศ การประเมินสถานการณ์ฝน และปริมาณน้ำ
23 ม.ค. 60
97
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เทพา สมัครเป็นเพื่อนกับเทศบาลตำบลเทพา ID Line : @mru4775o
23 ม.ค. 60
142
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2560
23 ม.ค. 60
82
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกาะสะบ้า หมู่ที่ 4
23 ม.ค. 60
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา รายชื่อผู้รับสิทธิอุดหนุนเด็กแรกคลอด
23 ม.ค. 60
57
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศอำเภอหาดใหญ่ เรื่อง การยื่ินแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
23 ม.ค. 60
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านพังเสม็ด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 60
38
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเขาแก้ว),ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่มอุทิศ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่มอุทิศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-302555 ต่อ 404
23 ม.ค. 60
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง กำหนดการสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ประกาศผลการจัดจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายสะบ้าย้อย - เขาแดง (4095) ช่วงบ้านล่องควน ม. 6- บ้านคูหา ม.4 ตำบลคูหา
23 ม.ค. 60
29

»ข้อมูลทั้งหมด 60,837 รายการ