ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,324 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศยกเลิกขายซองโครงการขยายเขตท่อเมนประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง ม.1,2,4,5,6,7,8 และ9
26 ก.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมารถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่บ่อขยะ ม.2 บ้านนาจวก
26 ก.ค. 59
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) งวดที่ 1
26 ก.ค. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระโนด รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
26 ก.ค. 59
7
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น
26 ก.ค. 59
41
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาป่าช้าบ้านตีนนา หมู่ที่ 1 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาควนมะโส หมู่ที่ 5 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านสำนักหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทับ ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง
26 ก.ค. 59
7
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
26 ก.ค. 59
5
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
26 ก.ค. 59
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้าง
26 ก.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
26 ก.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2559
26 ก.ค. 59
4

»ข้อมูลทั้งหมด 55,324 รายการ