KHUANSO.GO.TH
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 81,333 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 มิ.ย. 61
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางเขียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกกสรรเป็นพนักงานจ้าง
22 มิ.ย. 61
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.ท่าชะมวง
22 มิ.ย. 61
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหูน้ำตก-อ่าวนายเด็น หมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
22 มิ.ย. 61
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง ขอเชิญชวนเข้ามาใช้บริการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
22 มิ.ย. 61
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อสระ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)
22 มิ.ย. 61
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.รร.วัดประตูไชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)
22 มิ.ย. 61
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
22 มิ.ย. 61
25
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง แจ้งราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล.ภายในตำบลเขาแดง (สายบ้านนา-สองบาง) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
22 มิ.ย. 61
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางเปิด) สายทุ่งหรี่-สะพานพลา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหรี่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
22 มิ.ย. 61
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง แจ้งราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังบางจุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซ.ม.) ขุดคูระบายน้ำและวางท่อ คสล.ขนาดต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
22 มิ.ย. 61
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประตูไชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
22 มิ.ย. 61
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
22 มิ.ย. 61
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 61
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.จะนะ กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง ถนน่จะนะ-นาทวี เกาะกลางที่ 1 ถึงคลองลึก
22 มิ.ย. 61
12

»ข้อมูลทั้งหมด 81,333 รายการ