ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,244 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโหนด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารฯ
25 ส.ค. 59
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง เรื่อง การทำสัญญาโครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมขยายแนวท่อประปา หมู่ที่ 6
25 ส.ค. 59
76
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
25 ส.ค. 59
82
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทบาลนครหาดใหญ่
25 ส.ค. 59
79
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่
25 ส.ค. 59
74
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระโนด นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2
25 ส.ค. 59
79
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) แจ้งตรวจรับงานจ้าง โครงการยกระดับถนนลูกรัง ม.5 สายข้างทางรถไฟ โดยวิธีพิเศษ
25 ส.ค. 59
51
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ขอความร่วมมือลดใช้พลังงานไฟฟ้า
25 ส.ค. 59
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) แจ้งตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ม.4สายทุ่งแค-คลองสาวอาด โดยวิธีพิเศษ
25 ส.ค. 59
45
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559
25 ส.ค. 59
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2
25 ส.ค. 59
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
25 ส.ค. 59
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร โครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท
25 ส.ค. 59
56
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 49)
25 ส.ค. 59
64
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)
25 ส.ค. 59
60

»ข้อมูลทั้งหมด 56,244 รายการ