ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 33,104 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 โครงการ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
26 ธ.ค. 57
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนลาดยาง สายบ้านเตราะเล ม 4
26 ธ.ค. 57
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
26 ธ.ค. 57
48
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเลียบ (เพิ่มเติม)
26 ธ.ค. 57
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ชะแล้ ประกาศเทศบาลตำบลชะแล้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงภายในสำนักงานและ
26 ธ.ค. 57
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ชะแล้ ประกาศเทศบาลตำบลชะแล้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโพธิ์ หมู่ 3 ตำบล
26 ธ.ค. 57
45
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน จำนวน 2 โครงการ
26 ธ.ค. 57
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดีหลวง (พ.ศ.2557-2559)
26 ธ.ค. 57
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
26 ธ.ค. 57
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองยางแดง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บ้านคอ
26 ธ.ค. 57
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดคลอกคลองยางแดง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บ้านคอก
26 ธ.ค. 57
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
26 ธ.ค. 57
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
26 ธ.ค. 57
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเกาะไม้ใหญ่ - เขตช้อนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลประกอบ
26 ธ.ค. 57
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบกุโบร์ หมู่ 1 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จ
26 ธ.ค. 57
19

»ข้อมูลทั้งหมด 33,104 รายการ