KHUANSO.GO.TH
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 67,142 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอประกาศให้ทราบถึงการดำเนินการ
18 ส.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะแหน ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนปานัง หมู่ที่ 2 บ้านตราย ตำบลจะแหน
18 ส.ค. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะแหน ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.70-006 สายแดแนแต หมู่ที่ 1 ตำบลจะแหน
18 ส.ค. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การประกาศจัดจ้างออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพะวงหลังใหม่ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
18 ส.ค. 60
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18 ส.ค. 60
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง เช่าที่ดินวัดเก่าพะวง (ร้าง) หมู่ที่2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อตั้งอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำกระจายและลานกีฬาคอนกรีต
18 ส.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง การจัดซื้อจักจ้างสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
18 ส.ค. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
18 ส.ค. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมชุดสนามเด็กเล่น (เรือหรรษา) ติดตั้งบริเวณสระบัว
18 ส.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
18 ส.ค. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟเสา High Mast ๒๕ เมตร เป็นโคมไฟ LED บริเวณถนนราชดำเนิน
18 ส.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายวังช้าง-ควนสัมหรุษ หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่อง)
18 ส.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง การประมูลจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ
18 ส.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าหน้าแค - ริมคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลรำแดง
18 ส.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายศาลาบ่อแมว - บ้านนายอุดม หมู่ที่ ๖ ตำบลรำแดง
18 ส.ค. 60
3

»ข้อมูลทั้งหมด 67,142 รายการ